headerphoto
Home

gładka powierzchnia dzięki honowaniu

Rozwój technologiczny procesu obróbki metalu

Rozwój technologiczny procesu obróbki metalu (...) dzieje się pomiędzy hutą, a dostarczeniem w nasze ręce gotowego produktu. Metal można obrobić dziś na setki sposobów adekwatnych do danych artykułów, których z pewnością nie wyczerpie tak krótki tekst - lecz może spróbować nakreślić najbardziej podstawowe z metod. Wszystko więc zaczyna się w punkcie "gięcie blach", w którym urządzenia nadają nieobrobionemu jeszcze metalowi kształt, który ma przyjąć jako produkt