headerphoto
Home

Obróbka materiału

We współczesnych czasach, do precyzyjnej obróbki materiału stosuje się cięcie laserowe oraz cięcie wodą.

Oba sposoby są niezwykle praktyczne i różnią się jedynie drobnymi szczegółami.
Cięcie laserowe to nic innego jak cięcie dokonywane przez emiter wiązki promieniowania laserowego. Do pomocy służy mu gaz techniczny o dużej czystości, pełniący rozmaite funkcje, zależące od typu cięcia laserowego. W zależności od mocy stosowanego urządzenia, cięcie przeprowadza się na trzy sposoby: metodą spalania, stapiania lub sublimacji. Najważniejsze i niepodważalne zalety cięcia laserowego to bardzo wysoka precyzja w wycinaniu wszelkiej maści detali (dokładność do jednej dziesiątej milimetra) oraz możliwość zautomatyzowania cięcia (w wysokim stopniu). Warto zapoznać się z poszczególnymi ofertami takich usług na rynku, aby ostatecznie cieszyć się zadowalającym nas efektem. Cięcie wodą, w Polsce nazywane również obróbką wodno-ścierną lub hydro-ścierną, wykorzystuje strugi wody do przyspieszenia ziaren ścierniwa (najczęściej garnitu). Następnie woda przechodzi przez dyszę wodną, co powoduje inżektorowe zasysanie ścierniwa do komory miksującej. 
Powstała struga ma wystarczającą ilość energii, aby przeciąć najtwardsze materiały, np. stopy tytanu o grubości 150mm. Do zalet cięcia wodą należy wypisać wykonywanie małych bardzo precyzyjnych, jak i dużych gabarytowo detali. Często wykonane w ten sposób elementy, nie potrzebują dalszych obróbek jak frezowanie czy toczenie. Cięcie strumieniem wody sprawia, że krawędź detali jest gładka i równa. Istnieje również możliwość wykorzystania technologii Dynamic Waterjet pozwalająca, na wycinanie grubych sit, np. do kotłów lub elementów maszyn.

Fotografie:

cięcie

laser

wodą

obróbka

metal


Brak komentarzy!